Meer

Inhoud

Verantwoord anders

BGL, CDA, CPB en D'66 hebben hun politieke afspraken vastgelegd in het collegeprogramma  "Verantwoord anders". In vier bestuursprogramma’s, die u hieronder aantreft, staan de gezamenlijke ambities vermeld.

Onder het knopje "Meer" aan de rechterkant vindt u ons collegeprogramma als PDF-bestand..

Gemeentelijk huishoudboekje 2017

 

 

 

Uitgelicht

Omgevingsplan voor het buitengebied in concept klaar

Omgevingsplan voor het buitengebied in concept klaar

Het Omgevingsplan Buitengebied ligt de komende weken voor iedereen ter inzage. Het plan komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening die nu voor het buitengebied gelden. Wethouder Wim Brus: ‘Het plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen met input van bewoners en ondernemers in het buitengebied.

Het is een ontwerp. We vragen iedereen om erop te reageren. Herkennen we ons in het plan? Ontbreekt er nog iets? Binnenkort organiseren we drie informatiebijeenkomsten in het buitengebied om het plan toe te lichten. Vragen, meningen reacties zijn welkom.’

In het Omgevingsplan Buitengebied staat onder andere waar in het buitengebied wel en waar niet gebouwd mag worden. Ook wordt beschreven welke ontwikkelruimte er is in relatie tot de landelijke kwaliteit van het gebied. Wethouder Wim Brus: ‘In het plan hebben we ons gericht op drie uitgangspunten: we willen het eenvoudiger maken om vrijkomende (agrarische) bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken, we willen in het omgevingsplan ook de welstandregels opnemen én we willen ontwikkelruimte bieden aan agrarische ondernemers.’

Informatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert drie informatiebijeenkomsten over het Omgevingsplan Buitengebied. Deze zijn op:

  • Dinsdag 27 juni 2017 in streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde
  • Dinsdag 4 juli 2017 in dorpshuis Sint Janskamp in Sint Jansklooster
  • Donderdag 6 juli 2017 in MFC Dalzicht in Oldemarkt

    Alle avonden beginnen om 19.00 uur.

lees meer
Postbezorging gemeente door Cycloon

Postbezorging gemeente door Cycloon

Wethouder Dieke Frantzen en Eddy te Rietstap (commercieel directeur) van Cycloon Post en Fietskoeriers hebben op donderdag 18 mei een contract gesloten. Cycloon gaat voor de gemeente Steenwijkerland de postbezorging doen.

Wethouder Dieke Frantzen ‘Wij gaan met Cycloon in zee, aangezien de filosofie van dat bedrijf, het inzetten van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, aansluit bij ons collegestandpunt. Het contract dat wij met de NoordWestGroep (NWG) hadden afgesloten moest verlengd worden. De NWG had met Cycloon al afspraken om namens hen de post te bezorgen, dus we konden onveranderd een contract met Cycloon afsluiten. Cycloon is vanaf nu onze partner in postbezorging, waarbij de inzet van medewerkers van de NWG gegarandeerd blijft’.

lees meer