Meer

Inhoud

Onderzoek naar nieuwbouw school in Wanneperveen
Bestuurlijk Opdrachtgever
Dieke Frantzen

Onderzoek naar nieuwbouw school in Wanneperveen

Het college van B&W heeft ingestemd met het onderzoek naar de nieuwbouw van een school in Wanneperveen. Deze school ontstaat uit de voorgenomen samenvoeging van de basisscholen ’t Vonder en de Wennepe.

 Wethouder Dieke Frantzen ‘De samenvoeging van ’t Vonder en de Wennepe past in ons beleid waarin we inspelen om over kwalitatieve goede schoolgebouwen te kunnen beschikken die passen bij het krimpend aantal kinderen. Een eerste verkenning van de bestaande schoolgebouwen laat zien dat de kosten voor verbouw en renovatie bijna even hoog zijn als nieuwbouw. Daarom gaan we nader onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw’.