Meer

Inhoud

VHK Sint Jansklooster krijgt sportaccommodatie in eigendom
Bestuurlijk Opdrachtgever
Jacques Wagteveld

VHK Sint Jansklooster krijgt sportaccommodatie in eigendom

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 416.896 voor de renovatie en nieuwbouw van de sportaccommodatie van VHK Sint Jansklooster. Daarnaast wil het college het beheer van de sportaccommodatie in zijn geheel aan VHK overdra­gen.

Wethouder Jacques Wagteveld ’VHK staat voor Vlugheid en Kracht. En kracht is er zeker bij deze voetbalvereniging. De vlugheid en kracht zien we terug in de gedrevenheid van de club op de manier waarop zij zo snel mogelijk aan de slag willen om hun huidige sportaccommodatie op orde te krijgen op NOC*NSF norm. De accommodatie dateert uit 1954 met een uitbreiding in 2003. Die uitbreiding hebben zij destijds met veel zelfwerkzaamheid en eigen bijdrage voor het grootste deel verricht’.

Om de komende renovatie en nieuwbouw van de sportaccommodatie volledig in eigen beheer uit te voeren, wil VHK graag de gehele accommodatie in eigendom overnemen. Het bestuur is van mening dat het eigendom het verenigingsgevoel en de zorg voor een goede accommodatie versterkt. De voetbalvereniging doet nu al veel zelf, voornamelijk met betrekking tot het zogenaamde klein onderhoud.

Jacques Wagteveld ‘Als college hebben wij vertrouwen in het bestuur van VHK. Zij beschikken over voldoende deskundigheid om de accommodatie volledig in eigendom te hebben. Daarbij, de kantine is al geruime tijd in eigendom van de vereniging. Wij zijn als college bereid om ook het sportgerela­teerde deel van de accommodatie over te dragen aan VHK’.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 11 april een besluit over het voorstel.